Latin

Sententia d. 16 ianuarii 1997, coram Burke

2.         Codex anno 1983 promulgatus agit in canone 1095 de incapacitate ad validum matrimonialem consensum praebendum, quae quidem oritur ex aliquo gravi defectu in facultatibus psychicis nupturientis, "Sunt incapaces matrimonii contrahendi: 1. qui sufficienti rationis usu carent; 2. qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3. qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent".

Sententia d. 12 decembris 1996, coram Burke

7.         De gradu iurisdictionis. "Si in gradu appellationis novum nullitatis matrimonii caput afferatur, tribunal potest, tamquam in prima instantia, illud admittere et de eo iudicare" (c. 1683).

            "Si sententia pro matrimonii nullitate prolata sit in primo iudicii gradu, tribunal appellationis, perpensis animadversionibus defensoris vinculi et, si quae sint, etiam partium, suo decreto vel decisionem continenter confirmet vel ad ordinarium examen novi gradus causam admittat" (c. 1682, § 2).

Sententia d. 14 novembris 1996, coram Burke

2.         Praecisio in terminologia adhibenda. Recognitio veteris Codicis Iuris Canonici annis 1968-1983 perdurantibus perfecta est, eo scopo ut lex ecclesiastica fieret magis consona spiritui ecclesiali Oecumenici Concilii Vaticani II. Periodus fuit in qua perplures novae ideae, in doctrina ac in iurisprudentia propositae ac discussae, profundiori examini subiectae fuerunt a Commissione Pontificia pro Recognitione Codicis. Perplures conceptus, expressiones ac formulae, ponderatae ac cribratae fuerunt; multis praetermissis vel reiectis, aliae fuerunt conformatae ac expolitae usque dum configurationem definitivam attinxerint, in qua forma adprobatae ac in novum Codicem incorporatae fuerunt.

Sententia d. 18 iulii 1996, coram Burke

2.         De exclusione boni prolis. Uti patet, totalis exclusio procreativitatis seu boni prolis, sive mutuo pacto sive modo unilaterali facta, foedus coniugale invalidat. Quidquid enim sit de effectiva generatione filiorum, essentiale elementum validi consensus coniugalis invenitur in illa "apertura ad filios", qui nempe constituunt naturalem fructum unionis matrimonialis.

Syndicate content